Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek

Általános tudnivalók

 

A(z) AHS.hu Kft (továbbiakban: Szolgáltató), kizárólag a www.retrocuccok.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen keresztül történt rendelésleadással, jelen dokumentumban leírt feltételek szerint, vásárlási szerződés jön létre a web áruház üzemeltetője és a rendelés leadója (továbbiakban: Megrendelő) között.

 

Szolgáltató adatai

 

Szolgáltató neve: AHS.hu Kft
Székhely: 3533,Miskolc,Sétány utca 2.
Telephely: 3533,Miskolc,Sétány utca 2.
Adószám: 25858697-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-292987

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Személyes adatok védelme: Megrendelő adatainak kezelésekor Szolgáltató az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Az adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki.

 

Megrendelő beleegyezése: Ezt a website-ot használva Megrendelő elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit, és engedélyezi Szolgáltató számára adatainak használatát az itt leírtak alapján.

 

Megrendelő kötelessége

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelésének jóváhagyásával jelen dokumentumban foglaltakat elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelést tartalmazó küldemény átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a termék átadása-átvétele Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget Megrendelő megtéríti Szolgáltató számára.

 

Vásárlástól való elállás joga

 

A Megrendelő a rendelése során élhet a 213/2008. (VIII.29.) és a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén a Megrendelő a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál a Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett termék végösszegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Tájékoztatjuk, hogy elállás esetén a Megrendelő köteles viselni az áru Megrendelőhöz, majd onnan Szolgáltatóhoz történő szállításával kapcsolatban felmerült összes költséget. A Szolgáltató a sértetlen termék vételárát téríti meg. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok.

 

A megrendelés lépései :

 

- A megrendelő a kosárba helyezi az általa kiválasztott terméket,termékeket.

 

- Amennyiben az árat és az általunk kínált terméket megfelelőnek találja,nincs más dolga mint a kosárba belépni,és  megadnia az önnek megfelelő fizetési és átvételi feltételeket.

 

- Termékeinket jelenleg 3-10 munkanapon belül tudjuk kiszállítani.

 

 -Természetesen telefonos megrendelésre is lehetősége van.Amennyiben ezt a formát választja, kérem hívja Hétfőtöl-Péntekig 9-17, között kollégáinkat, és készséggel segítenek önnek a megfelelő termék kiválasztásában.

 

Szállítási információk

 

Cégünk a POSTA vagy GLS csomagküldő szolgálatot veszi igénybe a megrendelt termékek kiszállítására.

A kiszállítás díja paypal illetve utalásos fizetési mód választásakor bruttó 1450,- Ft, utánvét esetén pedig bruttó 1950,- Ft.

Nagy méretű termék esetén a szállítás díja változhat!

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor vizsgálja meg, és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot.

 

Szavatosság és jótállási feltételek

 

Az AHS.huKft. a törvényben meghatározott szavatossági felelősségén felül minden általa forgalmazott termékre jótállást (garanciát) vállal. A jótállás időtartama a teljesítést követő 6 hónap.

 

A szavatossági felelősség időtartama a teljesítéstől számított 6 hónap.

Teljesítésnek az áru átadásának és a számla kiállításának időpontját tekintjük.

 

A szavatossági vagy jótállási igény érvényesítésének feltételei

 

-          az adott terméket az AHS.hu Kft. web áruházában vásárolja meg, amelyet számlával igazol

-          a termék rendeltetésszerű, normális körülmények között történő használata

-          a meghibásodás ne a termék természetes elhasználódásából következzen be

-          jótállás esetén a jótállási időn belül, szavatosság esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül történő bejelentés

 

A termék meghibásodását a web áruház honlapján feltűntetett telefonszámon illetve e-mail címen kell bejelenteni.

 

 

Bejelentésével, Ön az igény megalapozottságának elbírálását kezdeményezi, mely szakszerű elvégzése érdekében a következőket szükséges biztosítania:

-          a meghibásodott terméket

-          az adásvétel létrejöttét és dátumát (a felelősségvállalás kezdetét) igazoló számlát vagy másolatát

 

Az AHS.hu Kft. az elveszett, vagy sérült eredeti bizonylatokért nem vállal felelősséget. A vásárlási bizonylatok elvesztéséből eredő károk a Megrendelőt terhelik.

 

Visszáru és jótállási tájékoztató

 

- Köszönjük Önnek, hogy bizalmával az AHS.hu Kft.-t tisztelte meg. Vásárlásával, mellyel Ön és az AHS.hu Kft. között adásvételi szerződés jött létre, mely a termék átvételét követően is kötelezettséget jelent a szerződő felekre. A szerződés teljesítésekor Önnek ismernie kell az AHS.hu kft. Általános Szerződési Feltételeit és a vásárló felelősségét, ezért kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót.

- Amennyiben Ön nem fogadja el az alábbiakban leírtakat, az AHS.hu Kft. a Visszáru alcím alatt leírtaknak megfelelően visszavásárolja Öntől a terméket.

- Reméljük, hogy a termékeink minősége és az AHS.hu Kft. által nyújtott szolgáltatások hosszú távon kielégítik az Ön igényeit.

 

Áru visszavásárlás (visszáru)

 

A visszavásárlás feltételei:

- vásárlást igazoló számla, vagy annak másolata

- a termék és csomagolásának eredeti, sértetlen és használatlan állapota

 

Árut csak újra eladható állapotban veszünk vissza, amennyiben azok csomagolása ép, tiszta, továbbá nem sérült.

Felhívjuk figyelmét, hogy elektromos alkatrészeket nem áll módunkban visszavásárolni, mivel azok működőképességének ellenőrzése nem megoldható.

 

A termékek nem az AHS.hu Kft. raktárkészletéből származnak, hanem a Megrendelő megbízásából az  AHS.hu Kft. azt beszerezte, így a visszavásárlás feltételeit a termék forgalomba hozója határozza meg. Az AHS.hu Kft. ezeket a feltételeket érvényesíti Megrendelővel szemben, a termék visszaszállítási költségének visszavásárlási árból történő levonása mellett.

 

Sérült áru kezelése

 

Az AHS.hu Kft. felelősséget vállal a termékeit szállítás közben ért sérülésekért. Az AHS.hu Kft. felelőssége a termék a Megrendelő részére történő átadásáig tart, az ezt követően keletkezett sérülések az áru átvevőjét terhelik. A Megrendelőnek az áru átadása során lehetősége van a termék csomagolását megbontva, annak sérülésmentességének ellenőrzésére

 

Adatszolgáltatás és szállítás felelőssége

 

Értékesítő minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az általa eladott termék és annak kiszállítása Vásárló igényeinek megfeleljen. A hibás jármű-azonosításból, adatszolgáltatásból, téves katalógus- és készletadatokból adódó károkért Értékesítő nem vállal felelősséget. A szállítmány-eltérésből keletkező kárt Értékesítő az áru értékéig téríti meg a hiány pótlásával, vagy annak értékének jóváírásával.

 

Jogvita

 

A szerződésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztói szerződésekről szóló 49/2003 (VII. 30.) GKM szabályait kell alkalmazni.

 

Felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén megkísérlik a peren kívüli megegyezést. A peres eljárásokban, a pertárgy értékétől függően a Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei Miskolci Városi Bíróság illetékes.